Mensyukuri Nikmat adalah di Antara Sebab Dilanggengkannya

☔️🌟⛅️ MENSYUKURI NIKMAT ADALAH DI ANTARA SEBAB DILANGGENGKANNYA

🎙Berkata Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu Ta’ala:

“Apabila engkau ingin agar Allah melanggengkan perkara yang engkau senangi maka terus meneruslah engkau berada di atas perkara yang Allah cintai.”

📚 Al Bidaayah wan Nihayah, 330/10

📝 Whatsapp Salafy Sorowako
📲 Channel Telegram || https://t.me/salafy_sorowako

🖥 Website || https://salafysorowako.net
•°•°•°•°•°•°•°•

Artikel lainnya